Játékszabályzat

ÖSSZEFOGLALÁS

A Helden Energiahatékonysági Kft. értékesítéshez kötött promóciós játékot szervez.

A játékban részt vesznek mindazon személyek, akik magyar kormány által 2024. év elejére beharangozott Napelem Plusz Program pályázatának kiírása előtt a Helden Energiahatékonysági Kft-vel pályázat írási szerződést kötnek és a kiírás időpontjáig befizetik a teljes pályázat írási díjat.

A nyeremény 250.000 Ft-os utazási utalvány.

SZABÁLYZAT

1. A nyereményjáték szabályai
Jelen szabályzat a Helden Energiahatékonysági Kft. által szervezett, 2023. november 28-án meghirdetett értékesítés támogató promóciós játékban való részvételre vonatkozik.

A játékban való részvételhez nem szükséges külön regisztráció vagy jelentkezés.

A nyereményjátékban való részvétel automatikus mindazon ügyfelek számára, akik a Napelem Plusz Program keretében Magyarország Kormánya által beharangozott, energia tárolóval kiegészített napelemes rendszer beruházásának támogatására kiírandó, de a nyereményjáték indításának idejéig részleteiben nem ismert pályázaton való részvételhez a Helden Energiahatékonysági Kft. a teljes 100.000 Ft + ÁFA pályázat írási díj Helden Energiahatékonysági Kft. bankszámlájára banki átutalással történő megfizetésével pályázat írási szerződést kötnek.

A nyereményjátékban részt vesznek azok az ügyfelek is, akik a már nyereményjáték meghirdetése előtt megkötötték a vonatkozó pályázat írási szerződést.

A nyereményjátékban minden vonatkozó pályázati írási szerződés szerződő ügyfele 1 darab sorsjeggyel vesz részt. A nyereményjáték résztvevői természetes személyek.

A nyereményjátékban való részvétel a vonatkozó Napelem Plusz Programban a vonatkozó pályázati kiírás megjelenésének időpontjáig tart.


2. A nyereményjáték szervezője
A nyereményjáték szervezője a Helden Energiahatékonysági Kft. (cím: 1025 Budapest, Verecke u. 138.; adószám: 32213957-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-412361, továbbiakban a Szervező).


3. Adatkezelők, adatfeldolgozók:
  • Helden Energiahatékonysági Kft. (1025 Budapest, Verecke u. 138.), adatkezelő;
  • A Helden Energiahatékonysági Kft. szerződött ügyintézői, mint adatfeldolgozók.

4. A nyeremény
A jelen játék nyereménye 2024. december 31-ig a Start Utazás (startutazas.hu) szolgáltatásaira beváltható 250.000 Ft-os utazási utalvány.

A nyeremény tartalmazza a nyeremény utalványt, a kapcsolódó közterheket és az utalvány átadását Magyarországon belül.

A nyeremény készpénzre, kedvezményre vagy más nyereménytárgyra nem váltható át, de szabadon átruházható.

A nyertest a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyeremény kapcsán keletkező SZJA előleget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja, és befizeti az illetékes adóhatóság részére. A nyeremény igénylésével és felhasználásával összefüggésben nincsenek további költségek, a nyeremény 250.000 Ft névértékben, teljes egészében váltható be utazási szolgáltatásokra a Start Utazásnál (Helmond Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.) Szervező a nyereményre jogosító utalvány átadására vállal kötelezettséget, a nyeremény igénylésével vagy beváltásával kapcsolatosan a nyertesnél vagy harmadik személynél jelentkező igények vagy károk esetére Szervező kizárja a felelősségét. A A nyereményt biztosító szolgáltató a nyeremény igénybevételéhez, felhasználásához további személyes adatok megadását kérheti.


5. A nyertes kiválasztása
A játékban az általa kiválasztott nyeremény csomagot nyeri az a természetes személy, aki a játék lezárása után tartott sorsolás nyertese.
A nyeremény sorsolás során egy darab sorsjegy kerül kisorsolásra, a kisorsolt sorsjegy tulajdonosa a sorsolás (a játék) nyertese. A sorsoláskor minden sorsjegy azonos eséllyel vesz részt.

A Szervező a sorsolást a Napelem Plusz Programban kiírt pályázat megjelenését követő hétfőn délelőtt 11 órakor tartja a főtámogató 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. alatti, Start Utazási Iroda megnevezésű fióktelepén. A sorsolás számítógéppel történik 3 fős sorsolási bizottság részvételével. A sorsolás nyilvános, a sorsoláson való részvételhez nem szükséges előzetes regisztráció.

A Szervező a szerződést kötő ügyintéző útján telefonon (3 kísérlet) értesíti, valamint a nyertesek nevének és a regisztráció során megadott irányítószámának feltüntetésével a Szervező helden.hu) honlapjának nyitóoldalán a sorsolástól számított legrövidebb határidőn belül kihirdeti. A hirdetmény a helden.hu nyitólapján legalább a sorsolás napjától számított három hétig megtalálható.

A Szervező a nyertesek értesítését a játékos által a regisztráció során megadott e-mail címen és telefonszámon kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertes adatai pontatlansága vagy változása miatt nem értesül a nyereményről. Ha a Szervező sem email-en (1 próbálkozás), sem telefonon (5 próbálkozás) nem tudja a nyertest elérni, és a nyertes a hirdetményben megadott módon nem jelentkezik a kihirdetéstől számított 30 napon belül, akkor az ajándékra való jogosultság elvész és a későbbiekben e miatt semmilyen igény nem támasztható a Szervezővel szemben. Amennyiben a nyertes nem érhető el, és jelen pont szerinti határidőn belül nem jelentkezik a nyereményért, pótnyertes kijelölésére nem kerül sor.

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Helden Energiahatékonysági Kft, a Helden Energiahatékonysági Kft. szerződött üzletkötői, azok munkatársai és a munkatársak Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti hozzátartozói.

Budapest, 2023. november 28.