Felhasználási feltételek

a helden.hu weboldal használatárólA Helden Energiahatékonysági Kft-nek a helden.hu oldalain az Ön részére nyújtott szolgáltatásokra a következőkben részletezett Felhasználási feltételek vonatkoznak. A Helden Energiahatékonysági Kft. fenntartja a jogot a Felhasználási feltételek előzetes értesítés nélküli módosítására. A Felhasználási feltételek aktuális változata a helden.hu alján található, "Felhasználási feltételek" feliratú linkre történő kattintással érhető el. A helden.hu oldalain történő böngészés egyben jelenti azt is, hogy Ön egyetért és elfogadja a Felhasználási feltételeket. Amennyiben a Felhasználási feltételeket nem fogadja el, kérjük ne használja a helden.hut.

A szolgáltatásokat és információkat magánjellegű, nem kereskedelmi célú felhasználásra tesszük közzé. Nem áll jogában módosítani, másolni, terjeszteni, megjeleníteni, előadni, újra előállítani, közzétenni, átruházni vagy eladni a helden.hu oldalain megszerzett információt vagy szolgáltatást. A helden.hu oldalain szereplő nevek, logók, grafikák,tájékoztatók, és egyéb információs anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak.

A Helden Energiahatékonysági Kft. ingyenesen bocsátja használatra a helden.hu oldalain található információkat és szolgáltatásokat. A Helden Energiahatékonysági Kft. nem tehető felelőssé a helden.hu oldalain fellelhető információk használatából, végrehajtásából, vagy valamilyen információ hiányából, az információval - vagy annak hiányával - kapcsolatosan keletkező közvetlen vagy közvetett kárért. A Helden Energiahatékonysági Kft. minden, a fellelhető információból eredő kárért kizárja a felelősségét.

A Helden Energiahatékonysági Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Előfordulhat, hogy a szolgáltatások keretében megjelenített információk pontatlanságokat vagy hibákat tartalmaznak. A helden.hu oldalon elérhető információk rendszeresen módosulnak. A Helden Energiahatékonysági Kft. fenntartjaa jogot a felfedezett hibák - a felfedező személyétől függetlenül - előzetes figyelmeztetés nélkül történő helyesbítésére.

A Helden Energiahatékonysági Kft. által forgalmazott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kötelezettségeit kizárólag csak a velük kapcsolatos szerződés határozza meg. Ezeket a szerződéseket semmilyen, a helden.hu oldalain található anyag, információ, katalógus adat, részletezés nem befolyásolja. A Helden Energiahatékonysági Kft. mindent megtesz azért, hogy a helden.hu oldalon található anyagok, vagy szolgáltatások bemutatásai pontosak és teljes körűek legyenek, de azok tényleges pontosságáért és teljes körűségéért jótállást nem vállal. A Helden Energiahatékonysági Kft. bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a helden.hu oldalain található anyagokat és szolgáltatásokat, vagy a bennük részletezett termékeket és árakat. Előfordulhat, hogy a helden.hu oldalain fellelhető anyagok és szolgáltatások bemutatása esetenként elavultnak bizonyul - például továbbra is szerepel olyan utazás az adatbázisban, amelyre a szabad helyek elfogytak. A Helden Energiahatékonysági Kft. mindent megtesz, de nem vállal kötelezettséget ezek frissességére. A Helden Energiahatékonysági Kft. természetesen mindent megtesz érte, de nem vállal felelősséget azért,hogy az oldalon megjelentetett információk tökéletesen kielégítik az Ön elvárásait és várakozásait.

Ha egy szolgáltatás fiók megnyitását igényli, a vonatkozó regisztrációs űrlap kérdései szerint kérjük, hogy aktuális teljes és pontos adatok megadásával hajtsa végre a regisztrálást. A Helden Energiahatékonysági Kft. a helden.hu szolgáltatásainak használata, illetve a regisztráció során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát megadja, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Helden Energiahatékonysági Kft. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje. A Helden Energiahatékonysági Kft. az így tudomására jutott adatokat nem adja el, nem teszi nyilvánosság vagy harmadik fél számára hozzáférhetővé.

A fiókja jelszavának és a fiók titkosságának megőrzéséért Ön viseli a kizárólagos felelősséget. Kérjük, azonnal értesítse a Helden Energiahatékonysági Kft. -t fiókja esetleges illetéktelen személy általi használatáról vagy a biztonságon esett egyéb sérelemről. A Helden Energiahatékonysági Kft. nem felel azért, ha harmadik fél a szerverén tárolt esetleges személyes anyagokhoz hozzáfér, illetve ha harmadik fél a kommunikációs csatornába belépve, vagy a szerver feltörésével a tárolt anyagokat megváltoztatja.

A fiók tulajdonosának engedélye híján nem használhatja fel más személy fiókját. A szolgáltatások használatának feltétele, hogy a szolgáltatásokat semmilyen törvényellenes vagy a jelen feltételek és figyelmeztetések által tiltott célra ne használja. Semmiféle olyan módon nem használhatja a szolgáltatásokat, amely sérülést, működési zavart, túlterhelést vagy károsodást okozhatna a helden.hu valamely kiszolgálójában, vagy amely harmadik felet akadályozna a szolgáltatások használatában és élvezetében.

A Helden Energiahatékonysági Kft. fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megvonja az ingyenes szolgáltatásokhoz való hozzáférési jogát. A Helden Energiahatékonysági Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a szerveren tárolt személyes beállításokat és ingyenesen használatra bocsátott szolgáltatások keretei között tárolt adatokat előzetes figyelmeztetés nélkül törölje. Az ilyen adatok elvesztéséből származó károkért történő kártérítés lehetőségét a Helden Energiahatékonysági Kft. kizárja.

A Helden Energiahatékonysági Kft. a helden.hu oldalon szerepelnek külső oldalakra vonatkozó linkek. A külső linkek nem tartoznak a Helden Energiahatékonysági Kft. szerkesztése alá, a Helden Energiahatékonysági Kft. nem vállal felelősséget ezek frissítéséért, tartalmáért, vagy ezeken elhelyezett linkek hivatkozásaiért. A linkek elhelyezése a helden.hu oldalain nem jelenti automatikusan, hogy a Helden Energiahatékonysági Kft. egyetért a külső linkek tartalmával, az azokon szereplő tartalom következtében felelőssége nem keletkezhet.

Az írásban megküldött ajánlatra való hivatkozással történő előleg fizetése minden esetben megrendelésnek minősül, az ajánlaton megjelöltek és az szerződési feltételei szerint. A szerződés létrejöttét nem befolyásolja, hogy a szerződést aláírva visszajuttatta-e a Helden Energiahatékonysági Kft. részére. A szerződés felmondása az szerződési feltételekben a felmondásra vonatkozó részek alapján történik.Budapest, 2023. március 3.